Prova
Menú amb contingut:
Pàgines que tenen contingut HTML editable.
Menú separador: Serveixen per separar blocs de menús, no son clicables i no haurien de tenir contingut.
Secció: Serveixen per estructurar els continguts de la portada o d'un menú. Es corresponen a blocs de contingut dins d'un menú (o de portada).
Enllaç extern: Enllaç a una pàgina web (URL). Al clicar-hi a sobre, ens obrirà directament la pàgina especificada ( i per tant, no tindran contingut, només la URL especificada).
Formulari de contacte: Permeten posar un formulari per a que els usuaris contactin amb nosaltres.


Menú amb contingut: Pàgines que tenen contingut HTML editable.
Menú separador: Serveixen per separar blocs de menús, no son clicables i no haurien de tenir contingut.
Secció: Serveixen per estructurar els continguts de la portada o d'un menú. Es corresponen a blocs de contingut dins d'un menú (o de portada).
Enllaç extern: Enllaç a una pàgina web (URL). Al clicar-hi a sobre, ens obrirà directament la pàgina especificada ( i per tant, no tindran contingut, només la URL especificada).
Formulari de contacte: Permeten posar un formulari per a que els usuaris contactin amb nosaltres.


Menú amb contingut: Pàgines que tenen contingut HTML editable.
Menú separador: Serveixen per separar blocs de menús, no son clicables i no haurien de tenir contingut.
Secció: Serveixen per estructurar els continguts de la portada o d'un menú. Es corresponen a blocs de contingut dins d'un menú (o de portada).
Enllaç extern: Enllaç a una pàgina web (URL). Al clicar-hi a sobre, ens obrirà directament la pàgina especificada ( i per tant, no tindran contingut, només la URL especificada).
Formulari de contacte: Permeten posar un formulari per a que els usuaris contactin amb nosaltres.http://webfacil.tinet.org/usuaris/tinetaul/tinet2_20070627091625.gif