Presentació
El joc AUALÉ és un dels jocs més ancestrals que encara es juga avui en dia /// OWARE game is one of the most ancient games still played /// El juego AWALE es uno de los juegos más ancestrales que aún se juega hoy en día

LA REVISTA DIGITAL GRATUÏTA "MÓN AUALÉ" AL TEU ABAST

Món aualé 19
Món aualé és la primera revista digital divulgativa dels jocs mancala. És gratuïta. Té una periodicitat trimestral, editada en català, i consta de 20 pàgines. En els 29 números publicats, des de que va aparèixer el 12 de març de 2012, heu pogut aprendre a jugar a diversos jocs, llegir entrevistes, reportatges i articles, i veure molts objectes singulars.


Número 29 (gener-març 2019). 
Publicada el 7 d'abril del 2019. 20 pàgines.

 SUMARI
Pàg. 4-9 Jocs mancala a l'Àfrica central.
Pàg. 10-11 Pàgines centrals.
Pàg. 12 Jocs mancala en l'art contemporani.
Pàg. 13 Personatges destacats (Part 1).
Pàg. 14-15 Gawara Gusuno i altres jocs mancala de 6x2.
Pàg. 16-17 El Sungka de Filipines en olis sobre llenç.
Pàg. 18 Glossari. Part 29. (quan el nombre de peces de joc depèn del nombre de forats del tauler).
Pàg. 19 El racó del col·leccionista (XXIX).
Pàg. 20 Contraportada.


 

 logoinstagram 


Instagram SEGUEIX-NOS / FOLLOW US / SIGUENOS Nota sobre aquesta web

ADVERTIMENT: "Awalé i altres jocs mancala"(2005-2019) és obra de Jordi Climent © Prohibida la reproducció total o parcial dels continguts sense l'autorització de l'autor.
DISCLAMER: "Awalé i altres jocs mancala"(2005-2019) by Jordi Climent © Forbidden the total or partial reproduction of content without permission of author.
ADVERTENCIA: "Awalé i altres jocs mancala"(2005-2019) es obra de Jordi Climent © Prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos sin autorización del autor.