Creus que s una bona alternativa a l'energia utilitzada actualment?

Enquesta: